Εταιρεία

Η εταιρία Maxen δραστηριοποιείται από το 1997 με εξειδίκευση στη διαχείριση έργων και στην προώθηση δομικών προϊόντων των μεγαλύτερων οίκων παραγωγής. Κύριος γνώμονάς της είναι η προώθηση συστημάτων ξηράς δόμησης, κουφωμάτων, μονώσεων και χρωμάτων.

Τα ικανά, άρτια καταρτισμένα και με μεγάλη εμπειρία, στελέχη, μηχανικοί και οικονομικοί αναλυτές της, παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε εξειδικευμένα έργα και με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς.

Η εταιρία Maxen σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο διεξάγει σεμινάρια κατάρτισης φυσικών προσώπων σε συνεργασία με μεγάλους παραγωγούς δομικών υλικών. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από την εξειδικευμένη ομάδα της Maxen σε ένα ευρύ φάσμα τεχνιτών (πχ. Μονώσεων, Επιχρισμάτων, Ικριωμάτων κ.α.).

Σε συνεργασία με την TÜV HELLAS (TÜV NORD) ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δώσει εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας, ισχυροποιώντας την θέση του στην αγορά εργασίας, σε ένα μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Maxen Company