Ανοιγόμενο παράθυρο με argon στο διάκενο και συντελεστή u=1,1w/mk