Ανοιγόμενη μπαλκονόπορτα με argon στο διάκενο με συντελεστή u=1,1w/mk καθώς και ηλεκτρικό ρολλό