Ενεργειακή Ανακαίνιση

Σε πολλά έργα λόγω εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης προκύπτουν επιπρόσθετες για τον κύριο του έργου εργασίες.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τις υπερσυμβατικές εργασίες με κόστος χαμηλό και με άριστη ποιότητα κατασκευής η οποία συνοδεύεται με εγγυήσεις.

Η Maxen καθιερώθηκε να αναλαμβάνει εξολοκλήρου ανακαινίσεις οι οποίες αφορούν την ενεργειακή ανακαίνιση και την εσωτερική ανακατασκευή – διακόσμηση.

Maxen Ανακαίνιση