Ενεργειακή Αναβάθμιση Οικίας στου Παπάγου

Στο συγκεκριμένο έργο έγιναν οι παρακάτω εργασίες με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου:

  • Εξωτερική Θερμομόνωση του κελύφους με πετροβάμβακα πάχους 12 εκ.,
  • Υγρομόνωση και Θερμομόνωση του δώματος με δύο στρώσεις πετροβάμβακα πάχους 15 εκ. και τρεις στρώσεις ασφαλτόπανου,
  • Κατασκευή οροφής κα επένδυση τοιχοποιίας με γυψοσανίδες,

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες της διώροφης  κατοικίας έχουν επενδυθεί με εξωτερική θερμομόνωση, πετροβάμβακα πάχους 12 εκ. Ο πετροβάμβακας επιλέχθηκε διότι προσφέρει μεγάλη διαπνοή, ακαυστότητα και ηχομόνωση στο κτίριο. Λόγω του μεγάλου πάχους του, σε συνδυασμό με το πάχος του μονωτικού της ταράτσας η υψηλή διαπνοή επιβάλλεται διότι το ακίνητο αποκτάει χαρακτηριστικά παθητικού σπιτιού. Αυτό σημαίνει ότι θα αποφύγουμε ενδεχόμενες συμπυκνώσεις υδρατμών στο εσωτερικό της κατοικίας λόγω ανεπαρκούς εξαερισμού. Επιπροσθέτως, δεν αρκεί μόνο το μονωτικό να προσφέρει διαπνοή στο σύστημα αλλά και όλα τα υλικά που το ακολουθούν. Γι’ αυτό ως τελικός Σοβάς επιλέχθηκε ο σιλαξονικός ο οποίος  επιτρέπει στο σύστημα να αναπνέει έναντι άλλον σοβάδων. Ο πετροβάμβακας ως υλικό ανήκει στην κατηγορία των άκαυστων με πυραντοχή (Α1) και με δείκτες ηχομείωσης πολύ υψηλούς.

Η ταράτσα της διώροφης  κατοικίας έχει μονωθεί με διπλή στρώση πετροβάμβακα KNAUF Insulation συνολικού πάχους 30 εκ. Στη συνέχεια έχουν επικολληθεί 3 στρώσεις ασφαλτόπανου για υγρομόνωση. Οι αρμοί της τελευταίας στρώσης του ασφαλτόπανου έχουν σφραγιστεί με ασφαλτική μαστίχη.

Κατασκευή οροφής και επενδύσεις τοιχοποιίας από στάνταρ γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, βιδωμένες σε μεταλλικό σκελετό. Οι γυψοσανίδες έχουν στοκαριστεί με υαλοταινία αρμού σε μία στρώση με υλικό σπατουλαρίσματος σε σακί και μία δεύτερη στρώση πλάτους 30 cm με υλικό φινιρίσματος σε μορφή πάστας.