Ενεργειακή αναβάθμιση οικίας στην Εύβοια

Στο συγκεκριμένο έργο έγιναν οι παρακάτω εργασίες με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου:

  • Θερμομόνωση του κελύφους με διογκομένη γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 8 cm ,
  • Υγρομόνωση του δώματος και εξωστών με πολυουρία,
  • Κατασκευή οροφής από μεταλλικό σκελετό και στάνταρ γυψοσανίδες και έγχυση φυσικού ορυκτοβάμβακα ,
  • Εσωτερικοί Ελαιοχρωματισμοί τοιχοποιίας και οροφών,
  • Μεταλλική κατασκευή κλίμακας και επένδυση με τσιμεντοσανίδες.

Αναλυτικότερα :

  • Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους με διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη 8 cm και σιλικονούχο τελικό σοβά με 1,5 mm κοκκομετρία, καθώς το ακίνητο είναι εκτεθειμένο στην θάλασσα και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.
  • Η υγρομόνωση πολυουρίας έχει εφαρμοστεί σε όλες τις οριζόντιες επιφάνειες και στα κάθετα στηθαία καθώς και στη στέψη τους. Η πολυουρία στα στηθαία καλύπτεται από πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και στα δάπεδα από πλακάκια.
  • Οι οροφές στο εσωτερικό της κατοικίας είναι επενδεδυμένες με στάνταρ γυψοσανίδες αναρτημένες σε απόσταση 50 cm από την πλάκα. Μεταξύ οροφής γυψοσανίδας και πλάκας εφαρμόστηκε η τεχνική της θερμομόνωσης Supafill με έγχυση φυσικού ορυκτοβάμβακα με συνολικό πάχος 20 cm. Επιλέχτηκε αυτή η τεχνική διότι δεν τοποθετήθηκε μόνωση εξωτερικά σε καμία από τις πλάκες της σύμμεικτης κατασκευής. Με αυτήν την τεχνική το μονωτικό υλικό κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια χωρίς ασυνέχειες.
  • Οι εσωτερικές επιφάνειες έχουν στοκαριστεί δύο χέρια σταυρωτά με στόκο σε μορφή πάστας με βάση τον γύψο, προσδίδοντας διαπνοή στα δομικά στοιχεία. Στη συνέχεια οι επιφάνειες ασταρώθηκαν και χρωματίστηκαν δύο χέρια με χρώματα της εταιρίας Vitex.

Κατασκευάστηκε μεταλλική κλίμακα και επενδύθηκε με τσιμεντοσανίδες καθώς επίσης και τα στηθαία με τσιμεντοσανίδες. Οι τελευταίες ασταρώθηκαν και στοκαρίστηκαν με υαλοταινία αρμού επικαλυπτόμενες κατά 10 cm στις ενώσεις και εν συνεχεία ενισχύθηκε σε όλη την επιφάνεια με αντιαλκαλικό πλέγμα και βασικό επίχρισμα. Στην τελική επιφάνεια έχει εφαρμοστεί αστάρι θερμομόνωσης με κόκκο και σιλικονούχος τελικός σοβάς.